Home

L’urgence d’un débat démocratique – De urgentie van een democratisch debat

 

Zal COVID de democratie ten val brengen ?

Een terugkeer naar een draaglijke manier van leven is essentieel. In het licht van de aanhoudende crisis roepen wij de politieke leiders op de balans op te maken van de economische en sociale gevolgen teweeggebracht door de genomen maatregelen ter bestrijding van Covid-19. Wij roepen op tot eerbiediging van het wetgevingsproces bij de invoering van … Continue readingZal COVID de democratie ten val brengen ?